Forsiden

Ejby Nye Vandværk

Her på Ejby Nye Vandværks hjemmeside har vi samlet forskellig information til vores brugere. På hjemmesiden er det muligt at downloade årsregnskaber, vandanalyser samt takstblade.

Udover de forskellige dokumenter er det også muligt at læse vandværkets vedtægter samt regulativet for Bramsnæs kommunes vandværker.

Det er selvfølgelig også muligt at stifte bekendtskab med vores bestyrelse, indhente kontaktoplysninger samt læse lidt om vandværkets historie.

Vandets hårdhed er 17dH

Vedrørende gravearbejde i vores område : https://bramsnaes.vandforsyning.net

Historie

Bestyrelse

Vedtægter

Regulativ

Dokumenter

Kontakt

Beredskabsplan

Forening

© 2005 – 2018 Ejby Nye Vandværk A.m.b.a.