Regulativ for Ejby Nye Vandværk

Herunder finder du regulativet for Ejby Nye Vandværk. Klik på de enkelte punkter for at se afsnittets indhold.

Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 24. maj 1995.
Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.
Foranstående regulativ for almene private vandværker i Bramsnæs kommune stadfæstes hermed i medfør af § 55 i Lov om vandforsyning m.v.

Bramsnæs kommunalbestyrelse den 24. maj 1995.
Borgmester Carsten Rasmussen
Forvaltningschef Knud Sterregaard

Historie

Bestyrelse

Vedtægter

Regulativ

Dokumenter

Kontakt

Beredskabsplan

Forening